Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych podczas odwiedzania lub dokonywania zakupów w naszej witrynie.

Gromadzone dane osobowe

Podczas odwiedzania witryny automatycznie gromadzone są pewne informacje o urządzeniu użytkownika, takie jak przeglądarka internetowa, adres IP, strefa czasowa i niektóre pliki cookie. Ponadto gromadzimy informacje o odwiedzanych stronach lub produktach, witrynach lub wyszukiwanych hasłach, które doprowadziły użytkownika do witryny, a także o jego interakcjach z witryną.

Zbieramy te informacje za pomocą technologii takich jak pliki cookie, pliki dziennika, sygnały nawigacyjne i znaczniki.

Gdy użytkownik dokonuje zakupu, gromadzimy takie informacje, jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, informacje dotyczące płatności (w tym numery kart kredytowych), adres e-mail i numer telefonu. Informacje te nazywane są "Informacjami o zamówieniu".

Używając terminu "Dane osobowe" w niniejszej Polityce prywatności, odnosimy się do Informacji o urządzeniu i Informacji o zamówieniu.

Wykorzystanie danych osobowych użytkownika

Używamy Informacji o Zamówieniach do przetwarzania zamówień, komunikowania się z użytkownikiem, zapobiegania oszustwom lub potencjalnym zagrożeniom oraz dostarczania użytkownikowi informacji lub reklam dotyczących naszych produktów lub usług.

Używamy Informacji o urządzeniu do ulepszania i optymalizacji naszej witryny oraz do mierzenia skuteczności naszych kampanii reklamowych i marketingowych.

Udostępnianie danych osobowych

Udostępniamy dane osobowe użytkownika stronom trzecim, które pomagają nam z nich korzystać, takim jak Shopify w celu hostowania naszej witryny i Google Analytics w celu zrozumienia, w jaki sposób nasi klienci korzystają z witryny.

Możemy również udostępniać dane użytkownika w celu zachowania zgodności z przepisami prawa i regulacjami, odpowiadania na żądania prawne lub ochrony naszych praw.

Reklamy ukierunkowane

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu dostarczania mu ukierunkowanych reklam lub wiadomości marketingowych. Użytkownik może zrezygnować z reklam ukierunkowanych, postępując zgodnie z instrukcjami na stronach internetowych Facebooka, Google i Bing lub odwiedzając portal rezygnacji Digital Advertising Alliance.

Prawa

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Europy, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, aktualizowania lub usuwania. Użytkownik może skontaktować się z nami w celu skorzystania z tych praw.

Przechowywanie danych

Przechowujemy informacje o zamówieniu w pliku, chyba że użytkownik poprosi nas o ich usunięcie.

Zmiany

Możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach lub z innych powodów operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych.

Jak się z nami skontaktować

W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących naszej polityki prywatności prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.