Informacje prawne

Zgodnie z postanowieniami art. 6-III i 19 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, znanej również jako L.C.E.N., użytkownicy strony mydiscountshoes.com są niniejszym informowani o niniejszej informacji prawnej.

Połączenie i nawigacja na stronie przez użytkownika oznaczają integralną akceptację i bez zastrzeżeń niniejszej informacji prawnej.

Te ostatnie są dostępne na stronie pod nagłówkiem "Informacje prawne".

ARTYKUŁ 1: Wydawca

Uwaga Jeśli chcesz zwrócić przedmiot, zapoznaj się z polityką zwrotów i refundacji.

Aby skontaktować się z redaktorem strony : contact@mydiscountshoes.com

ARTYKUŁ 2 : Gospodarz

Hostem strony jest :

Shopify Inc. 151, rue O'Connor Rez-de-chaussée Ottawa (Ontario) K2P 2L8 Kanada. assistance@shopify.com 1-613-241-2828

ARTYKUŁ 3: Dostęp do witryny

Witryna jest dostępna z dowolnego miejsca, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem przypadków siły wyższej, zaplanowanych lub niezaplanowanych przerw i konserwacji.

W przypadku modyfikacji, przerwania lub zawieszenia usług witryna nie ponosi odpowiedzialności.

ARTYKUŁ 4: Gromadzenie danych

Witryna zapewnia, że dane osobowe Użytkownika są gromadzone i przetwarzane z należytym poszanowaniem prywatności, zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.

Zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 r. użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania i zgłaszania sprzeciwu.

ARTYKUŁ 5: Pliki cookie

Użytkownicy są informowani, że plik cookie może zostać automatycznie zainstalowany w ich oprogramowaniu przeglądarki podczas odwiedzania witryny.

Przeglądając witrynę, użytkownik akceptuje pliki cookie.

Plik cookie to element, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale służy do rejestrowania informacji związanych z przeglądaniem witryny przez użytkownika. Użytkownik może dezaktywować ten plik cookie za pomocą ustawień w swojej przeglądarce.

ARTYKUŁ 6: Własność intelektualna

Jakiekolwiek wykorzystanie, powielanie, dystrybucja, marketing lub modyfikacja całości lub części witryny bez zgody Wydawcy jest zabronione i może skutkować podjęciem kroków prawnych i postępowaniem przewidzianym w Kodeksie własności intelektualnej i Kodeksie cywilnym.

ARTYKUŁ 7: Mediacja

Jeśli spór nie może zostać rozwiązany przez serwis posprzedażowy, Klient może, zgodnie z artykułami L.612-1 i kolejnymi francuskiego Kodeksu Konsumenckiego, odwołać się bezpłatnie do Mediatora Konsumenckiego w ciągu jednego roku.