Allmänna försäljnings- och användningsvillkor

Denna webbplats drivs av MYDISCOUNTSHOES. På hela webbplatsen använder vi termerna "vi", "oss" och "vår" för att hänvisa till dem. Denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga via den, erbjuds av oss till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som finns här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss deltar du i vår "tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Villkor", "Användarvillkor"), inklusive de villkor och policyer som hänvisas till och/eller hyperlänkas häri. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, personer som är besökare, leverantörer, kunder, handlare och/eller innehållsleverantörer. Läs dessa Användarvillkor noggrant innan du går in på och använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till alla villkor i detta avtal kan det hända att du inte kan komma åt webbplatsen eller använda dess tjänster. Om dessa Användarvillkor betraktas som ett erbjudande, är acceptansen uttryckligen begränsad till dem.

Varje nytt verktyg eller funktion som läggs till i denna butik omfattas också av Användarvillkoren. Du kan när som helst läsa den senaste versionen av Användarvillkoren på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera sådana uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida då och då för ändringar. Din fortsatta åtkomst eller användning av webbplatsen efter publicering av ändringar kommer att innebära att du accepterar dessa ändringar. Vår butik finns på Shopify Inc. som förser oss med den e-handelsplattform som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 - VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV ONLINEBUTIKEN

Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du har uppnått eller överskridit myndighetsåldern i din region, provins eller delstat och att du har gett oss tillstånd att låta minderåriga som du har hand om använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål eller bryta mot några lagar i din jurisdiktion när du använder tjänsten (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra några maskar, virus eller annan kod av destruktiv natur.

Ett brott mot eller överträdelse av något av villkoren kommer att leda till omedelbar uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att neka tjänster när som helst och av vilken anledning som helst.

Du förstår att ditt innehåll (med undantag för din kreditkortsinformation) kan överföras utan kryptering och att detta inkluderar (a) överföringar över flera nätverk; och (b) ändringar som görs för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Din kreditkortsinformation är alltid krypterad när den överförs via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av Tjänsten, någon användning av eller tillgång till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken Tjänsten tillhandahålls, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

De rubriker som används i detta avtal är endast avsedda för bekvämlighet och ska inte begränsa eller påverka dessa villkor på något sätt.

AVSNITT 3 - INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET

Vi kan inte hållas ansvariga om den information som tillhandahålls på denna webbplats är felaktig, ofullständig eller inaktuell. Innehållet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmänna informationsändamål och bör inte åberopas eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera större, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Om du förlitar dig på innehållet på denna webbplats gör du det på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla vissa historiska data. Historisk information är per definition inte aktuell och tillhandahålls endast för referensändamål. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi är inte skyldiga att uppdatera någon av de uppgifter som finns där. Du bekräftar att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER

Priserna på våra produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avsluta Tjänsten (eller någon del av den) när som helst utan föregående meddelande.

Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon prisändring eller för någon ändring, avstängning eller upphörande av Tjänsten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan endast vara tillgängliga online via webbplatsen. Kvantiteterna av dessa produkter eller tjänster kan vara begränsade och retur eller utbyte av dem omfattas av vår Returpolicy.

Vi har strävat efter att presentera färgerna och bilderna på produkterna i butiken så korrekt som möjligt. Vi kan dock inte garantera att färgerna visas på din datorskärm med den noggrannhet som krävs. Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till en viss person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi förbehåller oss rätten att utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar och priser kan ändras när som helst, utan föregående meddelande och efter vårt eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med försäljningen av en produkt. Alla erbjudanden om produkter eller tjänster på denna webbplats är ogiltiga där de är förbjudna enligt lag.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köps eller erhålls av dig kommer att uppfylla dina förväntningar eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

AVSNITT 6 - FAKTURERINGENS OCH KONTOINFORMATIONENS RIKTIGHET

Vi förbehåller oss rätten att neka varje beställning som du gör till oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Sådana begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller på samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi komma att försöka meddela dig genom att kontakta dig via den e-postadress och/eller faktureringsadress eller det telefonnummer som du angav när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår uppfattning verkar ha gjorts av handlare, återförsäljare eller distributörer. Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för alla inköp som görs från vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig om det behövs. För mer information, vänligen se vår Returpolicy.

AVSNITT 7 - VALFRIA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte övervakar, kontrollerar eller administrerar.

Du bekräftar och samtycker till att vi ger dig tillgång till dessa verktyg "i befintligt skick" och "i mån av tillgång", utan garanti, utfästelse eller villkor av något slag och utan godkännande. Vi ska inte hållas ansvariga för något som uppstår på grund av eller i samband med din användning av valfria verktyg från tredje part. All användning av de valfria verktygen som erbjuds via webbplatsen sker helt efter eget gottfinnande och på egen risk. Dessutom är det ditt ansvar att informera dig om de villkor enligt vilka dessa verktyg tillhandahålls av den eller de berörda tredjepartsleverantörerna och att acceptera dessa villkor. Vi kan också i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Dessa nya tjänster och/eller funktioner kommer också att omfattas av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8 - LÄNKAR TILL TREDJE PART

Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla element från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan omdirigera dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte skyldiga att granska eller utvärdera deras innehåll eller riktighet, och vi garanterar inte heller eller tar på oss något ansvar för innehållet eller webbplatserna eller annat innehåll, produkter eller tjänster från tredje parts källor. Vi ansvarar inte för någon skada i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller någon annan transaktion som är relaterad till sådana tredjepartswebbplatser. Läs noggrant igenom dessa tredje parters policy och praxis och se till att du förstår dem innan du genomför en transaktion. Klagomål, anspråk, problem eller frågor som rör produkter från tredje part ska riktas till dessa tredje parter.

SEKTION 9 - KOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INLAGOR

Om du på vår begäran skickar in specifikt innehåll (till exempel som en del av ditt deltagande i tävlingar), eller om du utan vår begäran skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, post eller på annat sätt (kollektivt, "Feedback"), ger du oss rätten att när som helst och utan begränsning redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och använda i alla medier all Feedback du skickar till oss. Vi är inte och ska inte vara skyldiga (1) att hålla några kommentarer konfidentiella; (2) att kompensera någon person för några kommentarer som tillhandahålls; eller (3) att svara på några kommentarer. 7. Vi kan, men har ingen skyldighet att, ta bort innehåll och Konton som innehåller innehåll som vi efter eget gottfinnande anser vara olagligt, stötande, hotfullt, kränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller som bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa Användarvillkor. Du samtycker till att dina kommentarer inte på något sätt får göra intrång i tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, integritet, personlighet eller andra personliga eller immateriella rättigheter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte får innehålla något olagligt, kränkande eller obscent material eller något datavirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon du inte är eller försöka vilseleda oss eller tredje part om kommentarernas ursprung. Du är helt ansvarig för alla kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar för kommentarer som publiceras av dig eller någon tredje part.

AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION

Överföringen av din personliga information i vår butik regleras av vår integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy.

AVSNITT 11 - FEL, INEXAKTHETER OCH UTELÄMNANDEN

Från tid till annan kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden avseende produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, leveranstider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information på Tjänsten eller någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har gjort din beställning). Vi är inte skyldiga att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information på Tjänsten eller någon relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specifikt uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas på Tjänsten eller någon relaterad webbplats ska anses indikera att all information som erbjuds på Tjänsten eller någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Utöver de andra förbuden som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll (a) för olagliga ändamål; (b) för att uppmana andra att utföra olagliga handlingar eller att delta i dem; (c) för att bryta mot någon lokal förordning eller någon internationell, federal, provinsiell eller statlig reglering, regel eller lag; (d) för att göra intrång i eller kränka våra immateriella rättigheter eller tredje parts immateriella rättigheter; (e) trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, hota eller diskriminera någon på grund av kön, sexuell läggning, religion, etniskt ursprung, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) lämna falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas för att äventyra funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats eller andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) för att spamma, phisha, kapa, utpressa information, bläddra, söka eller skanna World Wide Web; (j) för obscena eller omoraliska ändamål; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsåtgärder för Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot de förbjudna användarvillkoren.

SEKTION 13 - FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar inte, representerar eller representerar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, säker, snabb eller felfri. Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av Tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga. Du samtycker till att vi från tid till annan kan dra tillbaka Tjänsten på obestämd tid eller avbryta den när som helst utan föregående meddelande. Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, Tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls till dig genom den tillhandahålls (om inte annat uttryckligen anges av oss) på en "i befintligt skick" och "som tillgänglig" basis för din användning utan representationer, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, de underförstådda garantierna för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag friskriver vi oss från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, äganderätt och icke-intrång. Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av Tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga. Du samtycker till att vi från tid till annan kan dra tillbaka Tjänsten under obestämda perioder eller avbryta den när som helst utan föregående meddelande. Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, Tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls dig genom den tillhandahålls (om inte uttryckligen angivet av oss) i befintligt skick och "i mån av tillgång" för din användning utan några som helst utfästelser, garantier eller villkor, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, äganderätt och icke-intrång. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag frånsäger vi oss alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, äganderätt och icke-intrång. Vi ska inte hållas ansvariga för några skador, inklusive men inte begränsat till direkta, indirekta, tillfälliga, speciella, följdskador eller straffskador, förlorad vinst, förlorade intäkter, förlorade data, ersättningskostnader eller liknande skador, vare sig i kontrakt, oavsett om det gäller avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller annat, som uppstår på grund av din tillgång till eller användning av Tjänsten, produkter eller tjänster som erhålls via Tjänsten, eller någon annan fråga som rör Tjänsten, även om du har informerats om möjligheten till sådana skador. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, ska vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsas till den utsträckning som tillåts enligt lag. Du samtycker till att, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, vårt totala ansvar gentemot dig för alla skador, förluster och orsaker till åtgärder, oavsett om det är i kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet) eller på annat sätt, inte i något fall ska överstiga det belopp som du betalat till oss för användningen av tjänsten eller för köp av produkter eller tjänster via tjänsten, eller 100 euro (EUR), beroende på vilket som är högre.

AVSNITT 14 - ERSÄTTNING

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla oss och våra dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som gjorts av någon tredje part på grund av eller som uppstår på grund av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument de hänvisar till, eller din överträdelse av någon lag eller tredje parts rättigheter.

AVSNITT 15 - AVSKILJBARHET

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar, kan den bestämmelsen ändå verkställas i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den del som inte kan verkställas ska anses vara avskild från dessa användarvillkor, utan att påverka giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser.

AVSNITT 16 - UPPSÄGNING

Parternas skyldigheter och ansvar som uppstått före uppsägningsdatumet ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål. Dessa Användarvillkor gäller tills de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats. Om du, efter eget gottfinnande, bryter mot, eller vi misstänker att du har brutit mot, något av villkoren eller bestämmelserna i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till dagen för uppsägningen; och/eller vi kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 17 - HELA AVTALET

Vår underlåtenhet att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa användarvillkor eller andra policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller i samband med tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss, och styr din användning av tjänsten, och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga (inklusive, utan begränsning, tidigare versioner av användarvillkoren). Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa Användarvillkor ska inte tolkas till nackdel för den part som har skrivit dem.

AVSNITT 18 - TILLÄMPLIG LAG

Dessa Användarvillkor och eventuella separata avtal varigenom vi tillhandahåller Tjänster till dig ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i det land där vi är etablerade.

AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN

Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, modifiera eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats efter publiceringen av eventuella ändringar av dessa användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.

AVSNITT 20 - KONTAKTUPPGIFTER

Frågor om Användarvillkoren ska skickas till oss via e-post.