Generelle vilkår og betingelser for salg og brug

Denne hjemmeside drives af MYDISCOUNTSHOES. På hele webstedet bruger vi udtrykkene "vi", "os" og "vores" til at henvise til dem. Dette websted, herunder alle oplysninger, værktøjer og tjenester, der er tilgængelige via det, tilbydes af os til dig, brugeren, forudsat at du accepterer alle de vilkår, betingelser, politikker og meddelelser, der er indeholdt heri.

Ved at besøge vores websted og/eller købe noget fra os, deltager du i vores "service" og accepterer at være bundet af følgende vilkår og betingelser ("vilkår og betingelser", "brugsbetingelser"), herunder de vilkår, betingelser og politikker, der henvises til og/eller er hyperlink til heri. Disse brugsbetingelser gælder for alle brugere af webstedet, herunder, men ikke begrænset til, personer, der er besøgende, leverandører, kunder, forhandlere og/eller indholdsleverandører. Læs venligst disse brugsbetingelser omhyggeligt, før du går ind på og bruger vores hjemmeside. Ved at få adgang til eller bruge nogen del af webstedet accepterer du at være bundet af disse brugsbetingelser. Hvis du ikke accepterer alle vilkår og betingelser i denne aftale, kan du muligvis ikke få adgang til webstedet eller bruge dets tjenester. Hvis disse brugsbetingelser betragtes som et tilbud, er accepten udtrykkeligt begrænset til dem.

Hvert nyt værktøj eller hver ny funktion, der føjes til denne butik, er også underlagt brugsbetingelserne. Du kan til enhver tid se den seneste version af brugsbetingelserne på denne side. Vi forbeholder os ret til at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse vilkår for brug ved at offentliggøre sådanne opdateringer og/eller ændringer på vores websted. Det er dit ansvar at tjekke denne side fra tid til anden for ændringer. Din fortsatte adgang til eller brug af webstedet efter udstationering af ændringer betyder, at du accepterer disse ændringer. Vores butik er hostet på Shopify Inc., som giver os den online e-handelsplatform, der gør det muligt for os at sælge vores produkter og tjenester til dig.

AFSNIT 1 - VILKÅR FOR BRUG AF ONLINEBUTIKKEN

Ved at acceptere disse brugsbetingelser erklærer du, at du har nået eller overskredet myndighedsalderen i din region, provins eller stat og har givet os tilladelse til at lade enhver mindreårig i din varetægt bruge dette websted.

Du må ikke bruge vores produkter til noget ulovligt eller uautoriseret formål eller overtræde nogen love i din jurisdiktion, når du bruger tjenesten (herunder, men ikke begrænset til, love om ophavsret).

Du må ikke overføre orme, vira eller anden kode af destruktiv karakter.

Brud på eller overtrædelse af nogen af vilkårene vil resultere i øjeblikkelig opsigelse af dine tjenester.

AFSNIT 2 - GENERELLE BETINGELSER

Vi forbeholder os ret til at afvise service til enhver tid og af enhver grund.

Du forstår, at dit indhold (med undtagelse af dine kreditkortoplysninger) kan overføres uden kryptering, og at dette omfatter (a) transmissioner over flere netværk; og (b) ændringer, der foretages for at overholde og tilpasse sig tekniske krav til tilsluttende netværk eller enheder. Dine kreditkortoplysninger er altid krypterede, når de overføres via netværk.

Du accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af tjenesten, nogen brug af eller adgang til tjenesten eller nogen kontakt på det websted, hvorigennem tjenesten leveres, uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse.

De overskrifter, der bruges i denne aftale, er kun medtaget for nemheds skyld og skal ikke begrænse eller påvirke disse vilkår på nogen måde.

AFSNIT 3 - OPLYSNINGERNES NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED OG AKTUALITET

Vi kan ikke holdes ansvarlige, hvis oplysningerne på dette websted er unøjagtige, ufuldstændige eller forældede. Indholdet på dette websted leveres kun til generelle informationsformål og bør ikke påberåbes eller bruges som det eneste grundlag for at træffe beslutninger uden at konsultere større, mere nøjagtige, mere komplette eller mere aktuelle informationskilder. Hvis du stoler på indholdet på dette websted, gør du det på egen risiko.

Dette websted kan indeholde visse historiske data. Historiske oplysninger er pr. definition ikke aktuelle og gives kun til referenceformål. Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet på dette websted til enhver tid, men vi er ikke forpligtet til at opdatere nogen af de oplysninger, det indeholder. Du anerkender, at det er dit ansvar at overvåge ændringer på vores websted.

AFSNIT 4 - ÆNDRINGER AF TJENESTEN OG PRISER

Priserne på vores produkter kan ændres uden varsel.

Vi forbeholder os ret til at ændre eller opsige tjenesten (eller en del af den) til enhver tid uden varsel.

Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for nogen prisændring eller for nogen ændring, suspension eller afbrydelse af tjenesten.

AFSNIT 5 - PRODUKTER ELLER TJENESTER (hvis relevant)

Visse produkter eller tjenester er muligvis kun tilgængelige online via webstedet. Mængderne af disse produkter eller tjenester kan være begrænsede, og deres returnering eller ombytning er strengt underlagt vores returpolitik.

Vi har bestræbt os på at præsentere farverne og billederne af produkterne i butikken så nøjagtigt som muligt. Vi kan dog ikke garantere, at farverne vises nøjagtigt på din computerskærm. Vi forbeholder os ret til, men er ikke forpligtet til, at begrænse salget af vores produkter eller tjenester til en bestemt person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi forbeholder os ret til at udøve denne ret fra sag til sag. Vi forbeholder os ret til at begrænse mængden af de produkter eller tjenester, vi tilbyder. Alle produktbeskrivelser og priser kan ændres til enhver tid, uden varsel og efter vores eget skøn. Vi forbeholder os ret til at indstille salget af ethvert produkt til enhver tid. Ethvert tilbud om produkter eller tjenester på dette websted er ugyldigt, hvor det er forbudt ved lov.

Vi garanterer ikke, at kvaliteten af produkter, tjenester, oplysninger eller andet materiale, som du køber eller får, lever op til dine forventninger, eller at eventuelle fejl i tjenesten vil blive rettet.

AFSNIT 6 - NØJAGTIGHED AF FAKTURERINGS- OG KONTOOPLYSNINGER

Vi forbeholder os ret til at afvise enhver ordre, du afgiver til os. Vi kan efter eget skøn begrænse eller annullere købte mængder pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Sådanne begrænsninger kan omfatte ordrer afgivet af eller på den samme kundekonto, det samme kreditkort og/eller ordrer, der bruger den samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. Hvis vi ændrer eller annullerer en ordre, kan vi forsøge at underrette dig ved at kontakte dig ved hjælp af den e-mailadresse og/eller faktureringsadresse eller telefonnummer, der blev angivet på det tidspunkt, hvor ordren blev afgivet. Vi forbeholder os ret til at begrænse eller forbyde ordrer, som efter vores mening ser ud til at være afgivet af forhandlere eller distributører. Du accepterer at give aktuelle, fuldstændige og nøjagtige købs- og kontooplysninger for alle køb foretaget i vores butik. Du accepterer straks at opdatere din konto og andre oplysninger, herunder din e-mailadresse og kreditkortnumre og udløbsdatoer, så vi kan gennemføre dine transaktioner og kontakte dig, hvis det er nødvendigt. For mere information, se venligst vores returpolitik.

AFSNIT 7 - VALGFRIE VÆRKTØJER

Vi kan give dig adgang til tredjepartsværktøjer, som vi ikke overvåger, kontrollerer eller administrerer.

Du anerkender og accepterer, at vi giver dig adgang til disse værktøjer på et "som det er" og "som tilgængeligt" grundlag, uden garanti, repræsentation eller betingelse af nogen art og uden godkendelse. Vi er ikke ansvarlige for noget, der opstår som følge af eller i forbindelse med din brug af tredjeparts valgfrie værktøjer. Enhver brug af de valgfrie værktøjer, der tilbydes via webstedet, sker helt efter eget skøn og på egen risiko. Derudover er det dit ansvar at informere dig selv om de betingelser, hvorunder disse værktøjer leveres af de(n) pågældende tredjepartsleverandør(er), og at acceptere disse betingelser. Vi kan også i fremtiden tilbyde nye tjenester og/eller funktioner via webstedet (herunder lancering af nye værktøjer og ressourcer). Disse nye tjenester og/eller funktioner vil også være underlagt disse brugsbetingelser.

AFSNIT 8 - LINKS TIL TREDJEPARTER

Visse indhold, produkter og tjenester, der er tilgængelige via vores tjeneste, kan indeholde elementer fra tredjeparter.

Tredjepartslinks på dette websted kan omdirigere dig til tredjepartswebsteder, der ikke er tilknyttet os. Vi er ikke forpligtet til at gennemgå eller evaluere deres indhold eller nøjagtighed, og vi garanterer eller påtager os intet ansvar for indholdet eller hjemmesiderne eller andet indhold, produkter eller tjenester fra tredjepartskilder. Vi er ikke ansvarlige for nogen skade i forbindelse med køb eller brug af varer, tjenester, ressourcer, indhold eller nogen anden transaktion i forbindelse med sådanne tredjepartswebsteder. Læs venligst disse tredjeparters politikker og praksisser omhyggeligt, og sørg for, at du forstår dem, før du deltager i en transaktion. Klager, krav, bekymringer eller spørgsmål vedrørende tredjepartsprodukter skal rettes til disse tredjeparter.

AFSNIT 9 - KOMMENTARER, FEEDBACK OG ANDRE INDSENDELSER

Hvis du på vores anmodning indsender specifikt indhold (f.eks. som en del af din deltagelse i konkurrencer), eller hvis du uden vores anmodning sender kreative idéer, forslag, planer eller andet materiale, uanset om det er online, via e-mail, med posten eller på anden måde (samlet kaldet "feedback"), giver du os ret til, når som helst og uden begrænsning, at redigere, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversætte og bruge enhver feedback, du sender til os, i ethvert medie. Vi er ikke og skal ikke være forpligtet til (1) at holde eventuelle kommentarer fortrolige; (2) at kompensere nogen person for eventuelle kommentarer; eller (3) at svare på eventuelle kommentarer. 7. Vi kan, men er ikke forpligtet til, at fjerne indhold og konti, der indeholder indhold, som vi efter eget skøn finder ulovligt, stødende, truende, injurierende, ærekrænkende, pornografisk, uanstændigt eller på anden måde anstødeligt eller krænker en parts intellektuelle ejendom eller disse brugsvilkår. Du accepterer, at dine kommentarer ikke på nogen måde må krænke tredjeparters rettigheder, herunder ophavsret, varemærker, privatlivets fred, personlighed eller andre personlige eller intellektuelle ejendomsrettigheder. Du accepterer endvidere, at dine kommentarer ikke må indeholde ulovligt, krænkende eller uanstændigt materiale eller computervirus eller anden ondsindet software, der på nogen måde kan påvirke driften af tjenesten eller et relateret websted. Du må ikke bruge en falsk e-mailadresse, udgive dig for at være en person, du ikke er, eller forsøge at vildlede os eller tredjeparter med hensyn til kommentarernes oprindelse. Du er fuldt ud ansvarlig for dine kommentarer og deres nøjagtighed. Vi påtager os intet ansvar for kommentarer, der er indsendt af dig eller en tredjepart.

AFSNIT 10 - PERSONLIGE OPLYSNINGER

Overførslen af dine personlige oplysninger på vores webshop er underlagt vores privatlivspolitik. Klik her for at se vores privatlivspolitik.

AFSNIT 11 - FEJL, UNØJAGTIGHEDER OG UDELADELSER

Fra tid til anden kan der være oplysninger på vores websted eller tjenesten, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser i forbindelse med produktbeskrivelser, priser, kampagner, tilbud, forsendelsesomkostninger, leveringstider og tilgængelighed. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis nogen oplysninger på tjenesten eller et relateret websted er unøjagtige til enhver tid uden varsel (herunder efter at du har afgivet din ordre). Vi er ikke forpligtet til at opdatere, ændre eller præcisere oplysninger på tjenesten eller et relateret websted, herunder, men ikke begrænset til, prisoplysninger, undtagen som krævet ved lov. Ingen specifik opdaterings- eller ajourføringsdato, der anvendes på tjenesten eller et relateret websted, skal anses for at indikere, at alle oplysninger, der tilbydes på tjenesten eller et relateret websted, er blevet ændret eller opdateret.

AFSNIT 12 - FORBUDTE ANVENDELSER

Ud over de andre forbud, der er beskrevet i brugsbetingelserne, er det forbudt at bruge webstedet eller dets indhold: (a) til ulovlige formål; (b) til at opfordre andre til at udføre ulovlige handlinger eller deltage i dem; (c) til at overtræde lokale forordninger eller internationale, føderale, provinsielle eller statslige bestemmelser, regler eller love; (d) til at krænke eller overtræde vores eller tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder; (e) at chikanere, misbruge, fornærme, skade, bagvaske, injuriere, nedgøre, intimidere eller diskriminere nogen på baggrund af køn, seksuel orientering, religion, etnisk oprindelse, race, alder, national oprindelse eller handicap; (f) at indsende falske eller vildledende oplysninger; (g) at uploade eller overføre virus eller enhver anden form for ondsindet kode, der vil eller kan bruges til at kompromittere funktionaliteten eller driften af tjenesten eller ethvert relateret websted eller andre websteder eller internettet; (h) at indsamle eller spore andres personlige oplysninger; (i) at spamme, phishe, kapre, afpresse oplysninger, gennemse, søge eller scanne World Wide Web; (j) til uanstændige eller umoralske formål; eller (k) at forstyrre eller omgå sikkerhedsforanstaltninger for tjenesten eller ethvert relateret websted, andre websteder eller internettet. Vi forbeholder os ret til at opsige din brug af tjenesten eller ethvert relateret websted for at overtræde de forbudte brugsbetingelser.

AFSNIT 13 - FRASKRIVELSE AF GARANTIER OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Vi garanterer ikke, repræsenterer eller repræsenterer, at din brug af vores service vil være uafbrudt, sikker, rettidig eller fejlfri. Vi garanterer ikke, at de resultater, der kan opnås ved brug af tjenesten, vil være nøjagtige eller pålidelige. Du accepterer, at vi fra tid til anden kan trække tjenesten tilbage på ubestemt tid eller annullere den til enhver tid uden varsel. Du accepterer udtrykkeligt, at din brug af eller manglende evne til at bruge tjenesten er på din egen risiko. Tjenesten og alle produkter og tjenester, der leveres til dig gennem den, leveres (medmindre andet udtrykkeligt er angivet af os) på et "som det er" og "som tilgængeligt" grundlag til din brug uden repræsentationer, garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, de underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, holdbarhed, titel og ikke-krænkelse. I det maksimale omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, fraskriver vi os alle garantier, udtrykkelige eller underforståede, for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, holdbarhed, titel og ikke-krænkelse. Vi garanterer ikke, at de resultater, der kan opnås ved brug af tjenesten, vil være nøjagtige eller pålidelige. Du accepterer, at vi fra tid til anden kan trække tjenesten tilbage på ubestemt tid eller annullere den til enhver tid uden varsel. Du accepterer udtrykkeligt, at din brug af eller manglende evne til at bruge tjenesten er på din egen risiko. Tjenesten og alle produkter og tjenester, der leveres til dig gennem den, leveres (medmindre det udtrykkeligt er angivet af os) på et "som det er" og "som tilgængeligt" grundlag til din brug uden repræsentationer, garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, de underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, holdbarhed, titel og ikke-krænkelse. I det maksimale omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, fraskriver vi os alle garantier, udtrykkelige eller underforståede, for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, holdbarhed, titel og ikke-krænkelse. Vi er ikke ansvarlige for skader, herunder, men ikke begrænset til, direkte, indirekte, tilfældige, særlige, følgeskader eller strafskader, tabt fortjeneste, tabte indtægter, tabte data, udskiftningsomkostninger eller lignende skader, hvad enten det er i kontrakt, uanset om der er tale om kontrakt, erstatning (herunder uagtsomhed), objektivt ansvar eller andet, der opstår som følge af din adgang til eller brug af tjenesten, eventuelle produkter eller tjenester, der er opnået via tjenesten, eller ethvert andet spørgsmål vedrørende tjenesten, selvom du er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Da nogle stater eller jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller tilfældige skader, skal vores ansvar i sådanne stater eller jurisdiktioner begrænses i det omfang, det er tilladt i henhold til loven. Du accepterer, at vores samlede ansvar over for dig for alle skader, tab og årsager til handling, uanset om det er i kontrakt, erstatning (herunder uagtsomhed) eller på anden måde, i det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, under ingen omstændigheder overstiger det beløb, du har betalt til os for brug af tjenesten eller for køb af produkter eller tjenester via tjenesten, eller 100 euro (EUR), alt efter hvad der er størst.

AFSNIT 14 - KOMPENSATION

Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde os og vores datterselskaber, tilknyttede virksomheder, partnere, ledere, direktører, agenter, entreprenører, licensgivere, tjenesteudbydere, underleverandører, leverandører, praktikanter og medarbejdere skadesløse fra ethvert krav eller krav, herunder rimelige advokatsalærer, fremsat af enhver tredjepart på grund af eller som følge af din overtrædelse af disse brugsbetingelser eller de dokumenter, de henviser til, eller din overtrædelse af enhver lov eller en tredjeparts rettigheder.

AFSNIT 15 - ADSKILLELSE

Hvis en bestemmelse i disse brugsvilkår anses for at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, kan denne bestemmelse alligevel håndhæves i det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, og den del, der ikke kan håndhæves, skal anses for at være adskilt fra disse brugsvilkår uden at påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.

AFSNIT 16 - OPSIGELSE

Parternes forpligtelser og ansvar, der er opstået før opsigelsesdatoen, skal overleve opsigelsen af denne aftale til alle formål. Disse brugsvilkår er gældende, indtil de opsiges af enten dig eller os. Du kan til enhver tid opsige disse brugsbetingelser ved at meddele os, at du ikke længere ønsker at bruge vores tjenester, eller når du holder op med at bruge vores websted. Hvis du efter vores eget skøn overtræder, eller vi har mistanke om, at du har overtrådt, nogen af vilkårene eller bestemmelserne i disse brugsvilkår, kan vi også opsige denne aftale til enhver tid uden varsel, og du vil fortsat være ansvarlig for alle skyldige beløb frem til opsigelsesdatoen; og/eller vi kan nægte dig adgang til vores tjenester (eller nogen del deraf).

AFSNIT 17 - HELE AFTALEN

Vores manglende udøvelse eller håndhævelse af en rettighed eller bestemmelse i disse brugsvilkår udgør ikke et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Disse brugsbetingelser eller andre politikker eller driftsregler, der er offentliggjort af os på dette websted eller i forbindelse med tjenesten, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os og styrer din brug af tjenesten og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, kommunikationer og forslag, hvad enten de er mundtlige eller skriftlige (inklusive, uden begrænsning, tidligere versioner af brugsbetingelserne). Enhver tvetydighed i fortolkningen af disse brugsvilkår skal ikke fortolkes til skade for den skrivende part.

AFSNIT 18 - GÆLDENDE LOV

Disse brugsbetingelser og eventuelle separate aftaler, hvorved vi leverer tjenester til dig, skal styres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor vi er etableret.

AFSNIT 19 - ÆNDRINGER AF BRUGSBETINGELSERNE

Du kan til enhver tid se den nyeste version af brugsbetingelserne på denne side. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse brugsbetingelser ved at lægge opdateringer og ændringer ud på vores websted. Det er dit ansvar at tjekke vores websted regelmæssigt for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til vores websted efter udstationering af ændringer i disse brugsbetingelser udgør accept af disse ændringer.

AFSNIT 20 - KONTAKTOPLYSNINGER

Spørgsmål om brugsbetingelserne skal sendes til os via e-mail.